Lapin kirjasto

Logga in på ditt konto

Saknar du lösenord?

Om du saknar lösenord så säg till i lånedisken nästa gång du besöker biblioteket. Vi ger dig ett lösenord.

Har du inte lånekort?

Om du inte har ett lånekort besöker du ditt lokala bibliotek och registrerar dig där.